Patrik Oksanen intervjuas i Fplus

Den 22 augusti intervjuades Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i Fplus. Intervjun fokuserade på situationen i Belarus och hur den kan komma att påverka säkerhetsläget i regionen.

Minsk ligger närmare Stockholm fågelvägen än vad Kiruna gör. Det är ett nära närområde till Sverige och skapar en osäkerhet. Skulle det innebära att det blir en allt djupare integration mellan Ryssland och Belarus så blir det en annan situation för Polen, Litauen och Lettland. De får ryska förband och en rysk gräns mycket närmare än vad de har idag.

Läs hela intervjun här.