Patrik Oksanen intervjuas i NWT

Den 15 juli intervjuades Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen av Agnes Karnatz i Nya Wermlands-Tidningen. Intervjun fokuserade på bristerna i Sveriges beredskap och hur den bör stärkas.

– Att leda i kris är något annat än att leda i vanlig tid. Man skulle behöva göra om MSB till den civila krisledningsmyndigheten, som kan kliva in och ta befälet i olika kriser. Och sedan behövs ett nationellt säkerhetsråd som ligger under statsministern, i regeringskansliet. Då är det enklare att leda.

Läs hela intervjun här.