Patrik Oksanen intervjuas i P1

“Det är här ju ett spel med Turkiet där det handlar om att signalera att man förstår en del av Turkiets invändningar, samtidigt som vi måste poängtera att det är vår lagstiftning som gäller.” Detta säger Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, om Sveriges reaktion mot den kritiska manifestation som utfördes i Stockholm i P1.

Du kan lyssna på hela inslaget här