Patrik Oksanen intervjuas i SVT

”Patrik Oksanen, från tankesmedjan Frivärld, tycker att kyrkan bör bryta banden med patriark Kirill för att få vara kvar i Sveriges kristna råd och fortsätta ta del av det svenska statsstödet som betalas ut av Myndigheten för stöd till trossamfund.

– Moskvapatriarkatet är en integrerad del av Putins påverkansapparat. Det är svårt att säga var kyrkan börjar och slutar. Men talar vi om det ryska imperiebygget så går kyrkan hand i hand med Putin, säger han.”

Läs hela artikeln här.