Patrik Oksanen intervjuas i VLT

Den 22 juni intervjuades Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i ett reportage i Vestmanslands Läns Tidning. Reportaget handlade om tvivelaktigheter kring bygget av en rysk-ortodox kyrka i Västeråsområdet.

– Det är anmärkningsvärt att frågorna om säkerhetshot kom upp redan 2016 och inte hanterades bättre, säger Oksanen.

Läs hela reportaget här.