Patrik Oksanen intervjuvad i Härryda Posten

I dagens utgåva av Härryda Posten intervjuades Patrik Oksansen, senior fellow på Frivärld, rörande säkerhets diskussionen kring TikTok efter Frivärlds nya rapport ”TikTok – Barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem”.

Läs hela inslaget här.

Ta del av rapporten här.