Patrik Oksanen: ”Jordbruket har inte tid med 15 år av utredningar”

”[…] frågan är om europeiskt jordbruk har femton år på sig för att minska sina beroenden med tanke på den säkerhetspolitiska kroniska kristid vi är inne i. Femton år kanske inte sågs som en lång tid på 00-talet, när vi levde i en stabilare tid och då man kunde bedöma konsekvenser över lång tid för samhällsplanering.” – Skriver Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, på tidningen ATL, Lantbrukets Affärstidning.

Läs hela artikeln här.