Patrik Oksanen krönikerar i Svenska Dagbladet

”Försvarsberedningens slutrapport i april är kanske sista chansen att få fart på upprustningen. Beredningen behöver sikta på tre procent av BNP (Natos sätt att räkna) på militärt försvar så snabbt som möjligt. Helst till senast 2028 och sedan ytterligare en halv procent BNP till det civila försvaret, eller mer – beroende på om man lägger in exempelvis de infrastrukturbehov som Natomedlemskap medför.” – skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, om vikten av ökade försvarsanslag för att Sverige ska kunna möta de upprustningsbehov som finns.

Läs krönikan här.