Patrik Oksanen med i SvDs podcast Ledarredaktionen

”Det är ganska långt ifrån att vi då hanterar det kraftigt försämrade säkerhetsläget som accelererar. Tittar vi på behoven och förmågorna vi borde ha, framförallt uthålligheten, […] så kan vi bara konstatera att Sverige skulle inte ha förmåga ens i närheten att skydda sin befolkning och sin kritiska infrastruktur och sina militära anläggningar. Vi är långt ifrån där vi borde ligga.” – säger Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, i en podcast där det kommande försvarsbeslutet diskuteras.

Hela avsnittet kan man lyssna på här.