Patrik Oksanen medverkar i antologi hos Fojo

Medieinstitutet Fojo har nyligen släppt en antologi under rubriken ”Det nya normala – ett hot mot demokratin”. I antologin samlas vittnesmål från olika personer inom mediebranschen för att beskriva det nya medielandskapet, och medverkar gör bland annat Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen. Fojos verksamhetschef Kersti Forsberg beskriver innehållet:

Deras historier blir tillsammans ett kraftfullt budskap om var vi befinner oss i Mediesverige i dag. Bilden de ger är dyster men också kraftfull. Det räcker nu. Populisterna och de auktoritära rösterna som kallar journalister för nationens fiender måste överröstas.

Patrik Oksanen skriver i sitt kapitel om hur länder som Ryssland och Kina försöker stärka sin makt genom att använda informationsarenan som ett verktyg. I denna strävan blir journalister, forskare och opinionsbildare måltavlor:

Syftet handlar om att skrämma och lamslå offret så att jobbet, som utmanar den främmande maktens intressen i Sverige, inte görs. Metoderna får psykologiska effekter och gör skada både på offren och deras familjer. En annan effekt är att andra personer blir skrämda att ägna sig åt samma ämnen. Tidshorisonterna är också långa. Kina och Ryssland kan investera tid, personal och pengar över lång tid för att nå sina mål.

Läs hela Patrik Oksanens kapitel och antologin här.