Patrik Oksanen medverkar i Höjd Beredskap

Zapad är en återkommande övning i det Rysslands västra militärdistrikt som återkommer vart fjärde år. Soldaterna tränar för ett krig mot Nato och väst. Den ryska övningen omfattar ungefär 200 000 man och omfattar alla olika delar av det ryska försvaret, sannolikt även inklusive kärnvapenstyrkorna. I Aftonbladets podcast Höjd beredskap diskuterar bland annat Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen vad som egentligen övas, vad Rysslands motiv kan vara och vilka slutsatser Sverige bör dra.

Lyssna på avsnittet här.