Patrik Oksanen medverkar i Höjd beredskap

I Aftonbladet ledares säkerhetspolitiska podcast Höjd beredskap diskuterar Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen, tillsammans med Anders Lindberg och Amanda Wollstad, säkerhetspolitiken inför nästa val. Kommer Sveriges försvar och säkerhet överhuvud taget diskuteras? I partiledardebatt efter partiledardebatt är det som att ämnet inte finns, trots ett allt sämre säkerhetsläge i omvärlden. Men även om valrörelsen inte kommer att intressera sig för omvärlden, så kommer omvärlden intressera sig för Sverige. Både Ryssland och Kina vill påverka svenska politiker, företag och den allmänna opinionen för sina nationella intressen.

Lyssna på avsnittet här.