Patrik Oksanen medverkar i P1:s kulturpanel

Den här krisen har varken varit hastig eller oväntad, säger Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, rörande det säkerhetspolitiska läget i Europa.

”Vi såg uppbyggnaden under hela 2021 – och syftet var hela tiden en invasion och i förlängningen att utplåna Ukraina. Det är den generella svenska ankdammen som bara klarar av att hantera flera frågor samtidigt. De som har varnat för den här utvecklingen har tagit en hel del stryk för att man pekat på dessa mekanismer.”

Lyssna på hela samtalet här.