Patrik Oksanen medverkar i Studio Axess

Den 22 oktober samtalar Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen med programledaren PJ Anders Linder i Studio Axess.

Förslaget till nytt försvarsbeslut innebär viss ökning av vår förmåga, men vi tar inte igen vad vi tappat mot Ryssland. Säkerhetspolitiskt sänder det en mycket märklig signal att det råder enighet om vad som bör göras men inte om att det ska finansieras. Det saknas en långsiktig plan. Delar av förslaget motiveras med att vi ska kunna få hjälp västerifrån. Vi agerar som om Sverige var medlem i Nato, men vi går inte med och blir då också utan medlemskapets garantier. Retoriken om Nato har fått karaktär av liturgi och besvärjelse, fast besvärjelsen verkar tappa i kraft.

Se hela sändningen här.