Patrik Oksanen ny försvarskrönikör i BLT

Den 7 maj presenterade Blekinge Läns Tidning att Patrik Oksanen blir ledarsidans nya försvarskrönikör. Oksanen, som är senior fellow vid Frivärld, kommer att dyka upp i tidningens spalter med en ny krönika varje månad.

Jag har ingen egen bakgrund i totalförsvaret. Jag tillhör de årskullar som i slutändan inte blev inkallad till min tilltänkta befattning. Men som korre i Bryssel med EU som bevakningsområde, ett Europaperspektiv och ett förändrat säkerhetsläge, inte minst genom händelserna på Krim 2014, fördjupades intresset för den här typen av frågor. Och ännu mer kring begrepp som hybridkrig och påverkan i ett gråzonsläge.

Krönikorna kommer även publiceras i Kristianstadsbladet.

Läs mer om nyheten och intervjun med Patrik Oksanen här.