Patrik Oksanen och Gunnar Hökmark omnämns i Expressen

Den 20:e mars omnämndes Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark och senior fellow Patrik Oksanen i ett reportage i Expressen som handlade om den kinesiska ambassadens verbala attacker mot Sverige och svenska debattörer i samband med debatten om Corona.

Läs hela reportaget här.