Patrik Oksanen och Henrik Sundbom omnämns i Borås Tidning

Den 25:e mars omnämndes Patrik Oksanen och Henrik Sundbom i en osignerad ledare i Borås Tidning. Den handlade om desinformation i skuggan av Coronakrisen, med anledning av Oksanens och Sundboms senaste rapport hos Frivärld.

Visst är det så att Kinas extremt ingripande åtgärder för att så småningom förhindra smittspridning aldrig hade kunnat göras i öppna och demokratiska länder. Men det ska inte ses som en styrka att Kinas kommunistparti kunde ta igen sina inledande försök till mörkläggning genom att svetsa igen smittade personers ytterdörrar.

Läs hela artikeln här.