Patrik Oksanen och Henrik Sundbom omnämns i Hallands Nyheter

Den 25:e mars omnämndes Frivärlds senior fellows Patrik Oksanen och Henrik Sundbom i en ledare av Maria Haldesten i Hallands Nyheter. Den handlade om desinformation i skuggan av Coronakrisen, med anledning av Oksanens och Sundboms senaste rapport hos Frivärld.

Lika osunda, rentav samhällshotande, är de destruktiva desinformatörer som utnyttjar tillfället att driva kampanj mot bland annat Sverige. Att Kina och Ryssland utmärker sig särskilt på det området är ingen nyhet. Däremot har pandemin gett dem ännu en chans att utnyttja oron till att sprida sitt narrativ.

Läs hela artikeln här.