Patrik Oksanen och Henrik Sundbom omnämns i NSD

Den 8:e april omnämndes Patrik Oksanen och Henrik Sundbom i en ledare av Olov Abrahamsson i NSD. Den handlade om desinformation i skuggan av Coronakrisen, med anledning av Oksanens och Sundboms senaste rapport hos Frivärld.

Auktoritära krafter använder tillfället för att framställa det demokratiska Sverige som ett konstigt och udda land. Det är en situation som ställer höga krav på politiker, medier, myndigheter men också på oss som enskilda medborgare och mediekonsumenter. 

Läs hela ledaren här.