Patrik Oksanen och Henrik Sundbom omnämns i SLA

Den 25:e mars omnämndes Frivärlds senior fellows Patrik Oksanen och Henrik Sundbom i en ledare av Agnes Karnatz i Skaraborgs Allehanda. Den handlade om desinformation i skuggan av Coronakrisen, med anledning av Oksanens och Sundboms senaste rapport hos Frivärld.

Att resten av världen generellt har öppnare gränser som korsas av privatpersoner och personal har därefter snabbat på spridningen av coronaviruset. Men det är också denna öppenhet som nu bekämpar smittspridningen, och som sannolikt kommer att vara avgörande för att vi ska klara oss relativt väl ur det här.

Läs hela ledaren här.