Patrik Oksanen om Putins tal i Expressen

”[…] den största lögnen handlar om Putins essä från sommaren 2021. När han skriver om hela historien och utraderar den ukrainska nationen ur den. Det utgör grunden för Putins idévärld och hans syn på att Ukraina inte har en egen plats som ett självständigt land.” – Så kommenterar Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, Putins tal till den tyska eliten idag.

Läsa hela talet här.