Patrik Oksanen omnämns i Europaportalen

Den 17:e april omnämndes Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i en text i Europaportalen. Den handlade om rysk och kinesisk desinformation i samband coronakrisen.

Läs hela texten här.