Patrik Oksanen omnämns i magasinet Inblick

Den 30:e april omnämndes Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i en artikel av Ruben Agnarsson i magasinet Inblick. Artikeln handlade om ryska desinformationskampanjer.

Läs hela artikeln här.