Patrik Oksanen omnämns i Mariestads-Tidningen

Den 3 september skrev Mariestads-Tidningen en ledare som ekar poängerna i Patrik Oksanens nya rapport Kinas attacker för att tysta kritiker. Artikeln sammanfattar rapporten och anser att:

Det kinesiska kommunistpartiet får inte tillåtas göra verklighet av sina hot mot yttrandefriheten i Sverige. Genom att motverka aktörer som går i regimens ledband kan vi se till att ambassaden förblir en papperstiger.

Läs hela artikeln här.