Patrik Oksanen omnämns i Norrländska Socialdemokraten

Den 2 september omnämndes senior fellow Patrik Oksanen I NSD med anledning av den nysläppta rapporten Kinas attacker för att tysta kritiker.

Det har inte blivit bättre sedan dess. Tvärtom. I en rykande färsk rapport från tankesmedjan Frivärld, skriven av journalisten och säkerhetspolitiska debattören Patrik Oksanen, finns en sammanställning av hur ambassadören Gui Congyougång på gång försöker läxa upp svenska redaktioner och påverka det journalistiska innehållet.

Läs hela artikeln här.