Patrik Oksanen omnämns i Tidningen Syre

Den 3 september skrev Tidningen Syre en redogörelse för Patrik Oksanens nya rapport Kinas attacker för att tysta kritiker.

De beskriver att ambassadens taktik ska bemötas med det öppna samhället, att medier bör publicera hoten och regeringen följa upp hur främmande makt försöker påverka svensk demokrati genom en årlig offentlig sammanställning av attackerna.

Läs hela artikeln här.