Patrik Oksanen skriver i Aftonbladet

Kontakter med rysk underrättelsetjänst borde diskvalificera en tidning från mediastöd, menar Patrik Oksanen. Den 28 maj skriver Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i Aftonbladet Kultur om det problematiska i att Samnytt, vars chefredaktör nekats ackreditering till riksdagen på grund av kontakter med rysk underrättelsetjänst, får finansiellt stöd från staten.

Statens ena hand stoppar en chefredaktör från att komma in i riksdagen på grund av kontakter med rysk underrättelsetjänst, statens andra hand däremot har just gett mediestöd till chefredaktörens tidning på 245 000 kronor.

Läs hela artikeln här.