Patrik Oksanen skriver i Arbetarbladet

Den 22 april replikerar Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen på en insändare i Arbetarbladet. Efter att ha omnämnts som en av förespråkarna för den transatlantiska länken, konstaterar Oksanen att han befinner sig i ”hedrande sällskap”.

I insändaren omnämns jag i hedrande sällskap av försvarsminister Peter Hultqvist (S) och utrikesminister Ann Linde (S). Jag får tacka för det.  Hultqvist, Linde och jag är eniga om vikten av det transatlantiska bandet samt behovet av nära relationer med USA och demokratiernas försvarsallians Nato, vilket är avgörande för svensk säkerhet. 

Vidare argumenterar Oksanen för vikten av goda samarbeten med USA och andra demokratier.

2020-talet kommer bli oroligt och farligt. För att möta dessa säkerhetsutmaningar behöver demokratier göra mer tillsammans och inte mindre. Den transatlantiska länken är direkt avgörande, detta är Linde, Hultqvist och jag helt eniga om. 

Läs hela repliken här.