Patrik Oksanen skriver i ATL

Utredning, om utredning för utredning är en svensk nationalsport – men det ställer inte mat på bordet, skriver Patrik Oksanen, senior fellow vid Frivärld i en krönika i ATL.

Trots att det nu gått fyra år sedan riksdagens försvarsberedning pekade på behoven att säkra livsmedelsförsörjningen så har alldeles för lite skett i praktiken. Ännu saknas efterfrågad lagerhållning av livsmedel och strategiska varor, och trots att privata företags centrala roll pekades ut så är de ännu inte involverade i att lösa de praktiska problemen.

 

Läs hela krönikan här.