Patrik Oksanen skriver i ATL Lantbrukets Affärstidning

“Sverige har inte bara en lång humanitär tradition att falla tillbaka på. Vi skulle också kunna investera mycket mer i forskning och utveckling av framtidens livsmedel i nära samarbete med Sveriges bönder. Sådan innovationskraft skulle gynna svensk säkerhet och jordbrukets konkurrenskraft, samt bidra till fred och stabilitet i en tid när kriserna avlöser varandra och allt mörkare moln drar ihop sig.” – skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, om vikten av en säkrad matförsörjning nationellt såväl som internationellt. 

Läs ledaren här