Patrik Oksanen skriver i ATL Lantbrukets Affärstidning

I sin artikel ”Stärk den kommunala beredskapen och hyr en ko”, skriver Patrik Oksanen, resident senior Fellow, ”Läget i vår del av världen blir allt allvarligare. Finland har stängt gränsen till Ryssland efter ett hybridangrepp där ryska staten drivit migranter mot Finland. Därmed är vi de facto, i strategiskt och praktiskt hänseende, öbor.”

Läs artikeln här.