Patrik Oksanen skriver i Blekinge Läns Tidning

Politiken måste skjuta till pengar för medarbetarna, men också förklara vilken armé Sverige ska ha och när den ska finnas på plats, skriver Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i Blekinge Läns Tidning, angående försvarets personalförsörjning.

Begränsade ekonomiska ramar när politikens önskningar ska tryckas in gör att det är personalen på sista raden som tar stryk. Det här märks i dag genom att lönerna släpar efter jämfört med andra statliga tjänster. En officer som väljer att gå till en motsvarande civil statlig tjänst kan få lönepåslag med ett femsiffrigt belopp i månaden.

Läs hela ledaren här.