Patrik Oksanen skriver i Blekinge Läns Tidning

De höga elpriserna i Europa är en del av ett större geopolitiskt spel. Rysslands mål är en ny europeisk säkerhetsordning, det låter vackert – men betyder i praktiken att Ukraina och andra länder i Rysslands närområden ska bli lydstater, skriver Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i Blekinge Läns Tidning.

Rysslands mål är en ny europeisk säkerhetsordning. Det låter vackert – men betyder i praktiken att Ukraina och andra länder i Rysslands närområden ska bli lydstater och att principen för dagens europeiska säkerhetsordning, att varje land själv ska få välja säkerhetslösning, överges. Det ska vara stopp för utvidgning av Nato och EU, och ett slut för det västliga samarbetets ”öppna dörr-princip” – att nya länder är välkomna att ansluta bara de uppfyller kraven.