Patrik Oksanen skriver i BLT

Den ryska militärövningen Zapad, som betyder väst, hålls vart fjärde år. Årets exercis ägde rum i Ryssland och Belarus och är den största på 40 år i Europa. Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen varnar i Blekinge Läns Tidning för den ryska rustningen för ett storkrig i Europa.

Ryssland övar under Zapad snabba framryckningar där man döljer att trupperna skickas iväg. Landstigningsföretag som utgår från St Petersburg och Kaliningrad, tillsammans med luftlandsättningstrupper och elektronisk krigföring övas. Det handlar med andra ord om en förmåga att kunna igångsätta ett anfall mot väst där möjligheterna för försvararen att vidta motåtgärder ska vara så små som möjligt. Men framför allt övas förmågan att leda stora förband under ett storkrig.