Patrik Oksanen skriver i fPlus

Den 4 februari publicerade fPlus en artikel skriven av Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen. Ämnet är kärnvapen och tar avstamp i förhandlingarna om det nya Start-avtalet, som nyligen förlängdes efter samtal mellan USA:s nytillträdde president Joe Biden och Rysslands Vladimir Putin. Oksanen intervjuar professor Stefan Forss som menar att avtalet ”inte är tillräckligt för att det ska leda till färre kärnvapen i världen”:

Avtalet är den sista rustningskontrollen kring kärnvapen som fortfarande är i kraft, men dess betydelse för säkerhet ska inte överdrivas menar Forss som är pensionerad fysiker, och tidigare verksam som forskare bland annat vid finska utrikesministeriet och Försvarshögskolan i Helsingfors med inriktning på kärnvapen och vapenkontroll.

– Risken för kärnvapenkrig påverkas knappast alls. Avtalet berör i praktiken endast ett fullskaligt kärnvapenkrig mellan Ryssland och USA. Risknivån för det är fortsatt låg.

Läs hela artikeln här.