Patrik Oksanen skriver i fPlus

Den 15 oktober publicerade fPlus en artikel av Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen om den nya försvarspropositionen. 2015 låg svenska försvarsutgifter på 1 procent  av BNP, 42 miljarder kronor, i och med den försvarspropositionen så kommer den siffran att ligga på 90 miljarder tills 2025. Ökningen, som kan tyckas stor, sker från en mycket låg nivå och Patrik hävdar att det krävs ytterligare- och bättre placerad finansiering av den anorektiska Försvarsmakten.

Det här försvarsbeslutet kan sägas prioritera tillväxt på sikt i en mobiliseringsorganisation. Det är olyckligt om balansen tippar, eftersom behovet av hög tillgänglighet, förmåga och kapacitet att hantera gråzonsproblematik och incidenter, för att snabbt gå i väpnad strid, över ett strategiskt område som omfattar hela Östersjöregionen och Arktis inte kommer att minska de närmaste åren.

Läs hela artikeln här.