Patrik Oksanen skriver i fPlus

Den 8 november publicerade fPlus en artikel skriven av Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen angående utkomsten i det amerikanska presidentvalet och betydelsen för vår säkerhet. Att Joe Biden valdes till amerikansk president har gett EU och Sverige fyra år på sig att förbättra både sin egen säkerhet och situationen för handeln, klimatet och mänskliga rättigheter i världen. Vad som händer om fyra år vet ingen. Vår egen säkerhet måste vila på en starkare grund än förortsväljare i några amerikanska delstater, skriver Oksanen.

Men det krävs mer än bara USA för att det ska fungera. Världens demokratier måste sluta sig samman och ta ett mycket större ansvar. Att lägga ödet i händerna på väljare i Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin eller Minnesota kan aldrig vara en hållbar säkerhetsstrategi för varken EU eller Sverige. Det är nu upp till bevis för oss att göra mer och ta mer ansvar, både för hård och mjuk säkerhet. Men vi har fått fyra år på oss att göra det tillsammans med USA. Det är en avgörande skillnad i vad som kanske kan kallas för en sista chans för Väst att lyckas definiera det här århundradet trots alla utmaningar.

Läs hela artikeln här.