Patrik Oksanen skriver i fPlus

Den 23 november publicerade fPlus en artikel skriven av Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen om Kinas försök att tysta Australien med handel och hot. Sedan Australien krävde en oberoende och självständig utredning av coronahanteringen i Wuhan provinsen har relationerna mellan länderna surnat rejält. Kina har valt ut Australien för att försöka statuera ett exempel på vad som sker när det kinesiska kommunistpartiets intressen hotas. Kina började i veckan prata öppet om ”ilska” och ”fiendskap” och lade fram 14 punkter som man är är upprörd över, däribland yttrandefriheten i Australien.

Därför är den internationella solidariteten med Australien, nu och kommande tid framöver, avgörande för hur Kina ska hanteras och vilken internationell ordning vi ska ha i världen. En som bygger på den regelbaserade liberala ordningen, eller den starkes rätt i en illiberal ordning därmakt är rätt.

Den striden står just nu i Australien.

Läs hela artikeln här.