Patrik Oksanen skriver i fPlus

Den 18 december publicerade fPlus en artikel skriven av Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen om hur den svenska statens oförmåga att styra i en stor och omfattande kris bara blir tydligare och tydligare.

Ett av många exempel är när regeringen med ena handen ger uppdrag att sälja överskottsmateriel till Norge och med andra handen får nödrop om brist på skyddsutrustning för samhällsviktig verksamhet.

Läs hela artikeln här.