Patrik Oksanen skriver i fPlus

Den 22 januari publicerade fPlus en artikel skriven av Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen. Oksanen har intervjuat inrikesminister Mikael Damberg (S) om framtiden för det civila försvaret och artikeln berör bland annat näringslivets roll, ledningsfrågor och gråzonsproblematik.