Patrik Oksanen skriver i Hufvudstadsbladet

Den 29 april skriver Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i Hufvudstadsbladet om Huawei-frågan. Han konstaterar att det kinesiska telekombolaget inte är ett vanligt bolag och tar avstamp i de nyligen avslutade rättsliga förhandlingarna i är ärendet.

Post- och Telestyrelsen (PTS), efter samråd med Säpo och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, anser att de kinesiska bolagen Huawei och ZTE inte klarar kraven på den skärpta lagen om elektronisk kommunikation. En tillståndsinnehavare måste kunna antas att inte använda 5G på så sätt att det orsakar skada för svensk säkerhet.

Vidare avvisar Patrik Oksanens Huaweis försvar i rätten:

Huawei försökte i rätten argumentera för att det är ett bolag som alla andra. För Huawei finns inget problematiskt med Kina, i alla fall är det inget som berör Huawei. Problemen med den kinesiska säkerhetslagen, som tvingar bolag och medborgare att göra vad statens säkerhetstjänster ber om, försökte dyrköpta nordiska advokatbyråer trolla bort under förhandlingarna.

Men det är en illusion, i Kina är det ytterst kommunistpartiet och Xi Jinping som bestämmer.

Ytterligare ett skäl till att avvisa Huawei är Kinas närmanden till Ryssland, menar Oksanen.

När Sveriges riksdag inte längre utesluter ett väpnat angrepp släpper man helt enkelt inte in kinesiska statens förlängda arm i viktig infrastruktur. Den nya svenska lagen är tydlig, så Huawei kommer att förlora eftersom det inte kan antas att bolaget kan eller ens vill stå emot framtida kinesiska påtryckningar.

Läs hela artikeln här.