Patrik Oksanen skriver i Kvartal

Den 24 mars skriver Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i nättidskriften Kvartal. Ämnet är desinformation och hur stormakter som Ryssland och Kina använder pandemin som ”en spelbricka på storpolitikens maktbord”. I artikeln ger Oksanen en omfattande beskrivning av hur auktoritära stater satt i system att sprida felaktigheter för att skapa misstro och undergräva förtroendet för den liberala världsordningen.

Kina och Ryssland agerar allt mer öppet för att undergräva den internationella regelbaserade ordningen och skada sammanhållningen bland västliga demokratier. Informationsarenan är billig att använda med låg risk och potentiellt stor utdelning.

Oksanen beskriver hur det i slutändan handlar om vilka idéer som ska prägla århundradet: auktoritära eller demokratiska.

I det här maktspelet om världens framtid kombineras uråldriga insikter från tänkare som Sun Tzu med modern teknik. Längs vägen har politisk krigföring utvecklats och förfinats i över hundra år i Ryssland: Tsarens Ryssland, Sovjetunionen och dagens Ryssland verkar i en obruten tradition av politisk påverkan.

I det moderna informationssamhället blir det allt svårare att särskilja vem som är vad, och vad som är en fullt legitim åsiktsbildning i en demokrati och vad som är delvis manipulerat utifrån. De statsstyrda informationskrigarna gömmer sig gärna under yttrandefrihetens mantel i sällskap med ovetande medborgare som över tid kan engageras så till den grad att de övertygat och utan styrning postar främmande makts budskap morgon, middag och kväll.

Läs hela artikeln här.

Frivärld har släppt två rapporter om desinformationen under coronapandemin:

Läs Patrik Oksanen och Henrik Sundboms rapport ”Informationspandemi: Desinformationen i skuggan av coronakrisen” här. 

Läs Jesper Lehtos briefing ”Vaccinkampen: Så sprids desinformationen om coronavaccinet” här.