Patrik Oksanen skriver i Kristianstadsbladet

”Sammantaget är beredningens slutrapport något som kommer att leda till ett ofullständigt försvarsbeslut, vars revideringsbehov kommer att bli uppenbart för de flesta långt innan det klubbats i riksdagen. Sorgligt nog skrevs det under av samtliga partier. Försvarsberedningen har inte tjänat ett upprustande Sverige i Nato väl.” – skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, om Försvarsberedningens slutrapport.

Läs hela texten här.