Patrik Oksanen skriver i SvD

Svensk försvarsdebatt borde handla om att med Sverige och Finland får Nato en helt ny ö som förbinder Arktis med Östersjön, skriver Patrik Oksanen, senior fellow vid Frivärld.

”För Sveriges del borde vi prata mer om sjömakt än automatgevär till varje 19-åring. Den svenska flottan är anorektisk, personalbristen har gjort att marinchefen Ewa Skoog Haslum ställt in en övning i höst för att inte slita sönder en hårt prövad personal. Dubbla besättningar på fartygen är ett snabbt sätt att öka svensk uthållighet. Men marinen, ja egentligen hela Försvarsmakten, är som det där ekbordet som du inte oljat på alldeles för länge. Personalfrågor, underhåll och ersättningsmateriel har skjutits på framtiden i allt för stor utsträckning.”

Läs hela artiklen här.