Patrik Oksanen skriver i SvD

Den 9 januari skrev Frivärlds Senior fellow Patrik Oksanen en ledare i Svenska Dagbladet. I den beskrev han hur svenska aktörer agerar som så kallade ”nyttiga idioter” åt främmande makter i Folk och Freds försök att störa Folk och Försvars årliga rikskonferens.

Mer förvånande är att hitta att ambassadör Sven Hirdman och Janine O’Keeffe från Greta Thunbergs organisation Fridays for Future på scenen tillsammans med Norberg. På konferensen dyker också förre ärkebiskopen KG Hammar och Gudrun Schyman upp.

Begreppet nyttig idiot kan inte få en tydligare illustration. Detta är fyra personer som borde ha bättre omdöme än att låna sina namn till Kremls försök att förvirra och störa en svensk folkrörelse.

Läs hela artikeln här.