Patrik Oksanen skriver i SvD

Den 29 april skriver Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen en gästkolumn i Svenska Dagbladet. Ämnet är militär och politisk vilseledning, så kallad maskirovka.

Under Sovjetunionen upphöjdes det till doktrin. 1992 frågade Lars Ulfving, författare av FOA-rapporten ”Den Stora Maskeraden” (utgiven 2000 av Försvarshögskolan) chefen för ryska generalstabsakademin om betydelsen av maskirovka i framtiden för Ryssland och fick svaret ”viktigare än någonsin”.

Oksanen ger exempel på rysk vilseledning i samband med den militära upptrappningen vid Ukrainas gräns och hur den har fått visst fotfäste även bland oss.

När du följer nyheterna från Ukraina om ryskt militärt tillbakadragande så bär med dig orden från 1992. Titta inte på vad Ryssland säger, utan på vad de faktiskt gör.

Läs hela artikeln här.