Patrik Oksanen skriver i SvD

Den 21 maj skriver Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i Svenska Dagbladet om den bristande förmågan att hantera komplicerade påverkanshot. Oksanen tar avstamp i avslöjandet om att en journalist på Sveriges Radio inlett en relation med en islamist, som av Säpo bedömts som ett säkerhetshot, och samtidigt granskat dennes ärende. Men det nyligen uppmärksammade fallet är inte unikt, skriver Patrik Oksanen.

Nu är det Ekot och Sveriges Radio som är i blickfånget, men kunskapsnivån, intresset och modet att hantera asymmetriska säkerhetshot är inte mycket bättre i andra stora mediekoncerner. Det som medieföretagen klarar bra är uppblossande direkta fysiska hot och den vanliga hatskörden av mejl, men det som går utanför ramarna står man mer handfallen inför.

I sin kolumn ger han exempel på liknande fall och beskriver utmaningarna som måste hanteras bättre. Avslutningsvis uppmanar Patrik Oksanen Sveriges Radio att tillsätta en extern granskning.

Om Sveriges Radio vill hjälpa hela branschen att lära av det som har hänt så ber man en extern aktör om utredningshjälp. Utredningen måste sedan offentliggöras tillsammans med rekommendationer för framtiden.

Läs hela artikeln här.