Patrik Oksanen skriver i SvD

Rysslands anfallskrig mot Ukraina kan komma att kosta fler människoliv genom svält än krig, skriver Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld.

”Kriget och blockaden av ukrainska hamnar har gjort att vetepriserna har gått upp kraftigt. Afrikanska utvecklingsbanken varnade i slutet av april för konsekvenserna, när priserna hade ökat med 60 procent.
Inte nog med det, banken spår sjunkande matproduktion med 20 procent på grund av gödselbrist efter krigsutbrottet. Till detta kan läggas klimatförändringarna som ser ut att driva fram ytterligare ett rekordvarmt år. Det har gjort att Indien, världens näst största producent, beslutat sig för att begränsa sin jordbruksexport för att hålla nere landets matpriser.”

Läs hela artikeln här.