Patrik Oksanen skriver i Svenska Dagbladet

Försvarssamarbetet med Finland har utvecklats mycket de senaste åren, men det finns en sak för Sverige att övervinna för att kunna ta nästa steg. Föreställningen att ”svensken sviker när det gäller” måste begravas en gång för alla. Det menar Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i Svenska Dagbladet.

 När Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell till DN i veckan konstaterade att det är ”lätt att vara efterklok” när det gäller nedmonteringen av beredskapslager skakar man på huvudet i det ”efterkloka” Finland med sina beredskapslager. På finsk sida minns man svenska gliringar om att Finland levde i det förgångna när totalförsvaret behölls efter kalla krigets slut.

Läs hela krönikan här.