Patrik Oksanen skriver i Svenska Dagbladet

Ryssland rustar för att utplåna Ukraina. Undfallenhet kommer inte att bevara freden i Europa. Det menar Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i Svenska Dagbladet.

Ryssland har steg för steg flyttat fram sina röda linjer. Förut handlade det om att Ukraina inte skulle få gå med i Nato, nu handlar det även om att stoppa vapenleveranser och samarbeten. Det här är återigen ett direkt brott mot den europeiska säkerhetsordningen. Ryssland visar på det här sättet att man vill skriva helt nya regler för Europas säkerhet, med veto mot nya EU- och Natomedlemmar, vilket påverkar Sverige och Finland.

Läs hela texten här.